Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij UWOON?

 

8 februari 2017 Eind vorig jaar stelden Woonwijs en De Groene Draad aan UWOON de vraag of de persoonsgegevens van huurders van UWOON veilig zijn. Dit naar aanleiding van alarmerende berichten in diverse media. Zie ook het artikel in onze nieuwsrubriek.

De reactie van UWOON:

BDO Accountants & Adviseurs publiceerde op 16 november 2016 een persbericht waarin zij stelden dat de informatiebeveiliging bij 31 door hun onderzochte woningcorporaties ondermaats is. Woonwijs vroeg UWOON om een reactie.

“UWOON beschikt als woningcorporatie over diverse persoonsgegevens van klanten. Het is belangrijk dat wij hier zorgvuldig mee omgaan en het risico op hacken of een datalek zoveel mogelijk te beperken.

UWOON nam daarom, naast de reeds bestaande beveiligingsmaatregelen, extra maatregelen om het risico op een datalek te beperken en legde dit vast in een beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra beveiliging op onze servers, beperking van het aantal persoonlijke gegevens dat wordt vastgelegd, duidelijke afspraken over welke medewerkers gegevens in mogen zien en hoe en met wie gegevens uitgewisseld worden. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld geen USB-sticks of online-opslag om persoonsgevoelige informatie vast te leggen.

Met bedrijven en instanties die gegevens voor ons beheren of waarmee wij noodzakelijkerwijs gegevens uitwisselen, maken wij ook duidelijke afspraken hierover en deze worden vastgelegd in een bewerkingsovereenkomst.

Verder investeert UWOON in een verplichte cursus voor alle medewerkers waarin hun kennis over (digitale) veiligheid van persoons- en bedrijfsgegevens wordt bijgespijkerd. Medewerkers worden via interne berichten en werkoverleg regelmatig op de hoogte gehouden over dit onderwerp. Zij blijven zich op deze manier bewust van de risico’s en hun verantwoordelijkheid voor een correcte en veilige afhandeling van bedrijfs- en persoonsgevoelige informatie.”

Als u hier vragen over heeft, neem dan contact op met UWOON.

Back To Top