Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Breed gedragen prestatieafspraken uitvoering woonvisie

Bron: Gemeente Harderwijk
Vrijdag 18 december 2020

Op 10 december heeft wethouder Jeroen de Jong prestatieafspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen over de uitvoering van de gemeentelijke woonvisie.

In verband met de coronamaatregelen vond de ondertekening op digitale wijze plaats. Aanwezig waren Fleur Imming (UWOON), Monique Govers (Omnia Wonen), Dirk Deirkauf (Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen) en Marijke van Prooijen (Huurdersraad Woonwijs).

Woningcorporaties leveren tot 2030 minimaal 545 woningen op in Harderwijk

“Ik ben ontzettend blij met deze afspraken. We zien allemaal het belang van sociale huur in het woningbestand”, aldus wethouder Jeroen de Jong. UWOON gaat in woonwijk Harderweide ongeveer 40 sociale huurwoningen realiseren. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor in totaal 113 woningen in bestaande wijken en buurten. Voor de rest van de opgave wordt nog gezocht naar locaties. De gemeente ziet mogelijkheden op het voormalig Struikterrein naast het station. Het komende jaar wordt die optie verder verkend. Omnia Wonen en de gemeente werken daarnaast verder aan de realisatie van ten minste 8 maatwerkwoningen in Harderwijk.

Er is ook aandacht voor kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad

De renovatie van meerdere straten in de buurt Tinnegieter is een mooi voorbeeld van geplande renovatie. Een deel van de verouderde woningen wordt gemoderniseerd. Een ander deel wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De woningcorporaties zijn ook een belangrijke partij in de projectgroep Aardgasvrij Harderwijk. Onder regie van de gemeente, zet de projectgroep belangrijke eerste stappen richting een energiezuinige woningvoorraad.

De woningcorporaties zijn belangrijk voor de sociale structuur van wijken en buurten

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de organisatie rond de meest kwetsbare inwoners. Veel organisaties worstelen met de (nieuwe) grenzen van hun taakveld en op sommige plekken is de juiste balans nog altijd niet gevonden. Juist in buurten die het zwaar hebben, vormen de woningcorporaties een stabiele factor. Ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor huurders en buurtgenoten.

Back To Top