skip to Main Content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl
  • UWOON
   Woningstichting UWOON met huurwoningen in Elburg, Ermelo en Harderwijk.
  • Huren Noord Veluwe
   Woningzoekenden in de regio Noord-Veluwe kunnen vanaf 28 juni 2016 alles regelen via dit
   portaal.
  • Nederlandse Woonbond
   De Nederlandse Woonbond, de stem van hurend Nederland, voor huurders en hun
   organisaties.
  •  Nederlandse Stichting Geluidshinder
   Nederlandse Stichting Geluidshinder. De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel
   mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder
   en de bestrijding ervan.
  • Atlas leefomgeving
   Vragen over uw leefomgeving? Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde
   informatie over milieu en gezondheid.
  • Huurdersraad De Betere Woning
   Huurdersraad De Betere Woning is een stichting die opkomt voor de belangen van alle
   huurders van de woningstichting UWOON locatie Elburg.
  • Huurtoeslag
   De website voor het aanvragen van o.a. huurtoeslag.
  • Huur commissie
   Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van
   de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen
   niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over
   uw probleem.
Back To Top