Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Persbericht van De Woonbond

6 juni 2017

Tekort sociale huurwoningen loopt verder op

Tot 2025 verdwijnen er nog eens tussen de 65.000 en 315.000 sociale huurwoningen, blijkt uit een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd rapport ‘De staat van de volkshuisvesting’. Dat terwijl de doelgroep voor sociale huur tussen 2009 en 2015 met maar liefst met 351.000 huishoudens toenam. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot ellenlange wachtlijsten en torenhoge prijzen, een komend kabinet moet het roer echt omgooien en inzetten op een grote, betaalbare sociale huursector.’

De huurprijzen stegen de afgelopen jaren fors; in de periode 2011-2016 zelfs met 21,9%. Alhoewel de huurstijging vanaf 2015 afnam, bleef de stijging hoger dan inflatie. De huurstijging bedroeg in 2016 gemiddeld nog 1,9%, nog steeds meer dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van huurders. De gemiddelde kale huurprijs voor een sociale huurwoning lag in 2016 al op €524-. ‘De staat van de volkshuisvesting’ gaat helaas niet in op de toegenomen betaalbaarheidsproblemen van huurders. Het Planbureau voor de Leefomgeving becijferde dat in 2015 ruim een half miljoen hurende huishoudens een te hoge huur had voor hun inkomen, een stijging van 8% (2009) naar 18% (2015) van de huurders.

De Woonbond ziet de enorme huurstijging van de afgelopen jaren als een groot probleem. De huren zijn fors gestegen nadat in 2013 de inflatievolgende huurverhoging is losgelaten, terwijl het besteedbaar inkomen van huurders juist is gedaald. De Woonbond pleit bij de formerende partijen dan ook voor 10% huurverlaging.

Gemeenten, die lokaal woonbeleid maken met corporaties en huurdersorganisaties, geven ook aan dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. Daarnaast geeft 49% van de gemeenten aan betaalbaarheid als prioriteit te zien in het woonbeleid.

Back To Top