Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Uitgenodigd door HBO De Groene Draad uit Ermelo

Op 12 november hield HBO De Groene Draad uit Ermelo weer haar jaarlijkse huurdersbijeenkomst. Huurdersraad Woonwijs was hier op uitnodiging graag bij aanwezig. Een kort verslag van de avond:

Voorzitter Tijmen Kroon opende de bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom en kondigde de verschillende sprekers aan.

Als eerste kreeg mevrouw Iris Uittien van UWOON het woord. Zij vertelde over de actualiteiten, waaronder o.a. nieuwbouw en renovatie door UWOON in Ermelo.

Vervolgens gaven het bedrijf Van der Sluis en Gert Schinkel van UWOON informatie over zonnepanelen en hoe huurders zich hiervoor kunnen aanmelden.

Er kwamen verschillende vragen naar voren:
Hoe lang gaan zonnepanelen mee?
Heeft het zin om als alleenstaande zonnepanelen aan te schaffen?
Kunnen de panelen tegen bv. hagel?

In de pauze was er de mogelijkheid om zich direct aan te melden voor zonnepanelen. En kon men met allerlei vragen terecht bij medewerkers van UWOON, De Groene Draad, Van der Sluis of wethouder Laurens Klappe van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Na de pauze vertelde Jander de Blauw voorzitter jongerenraad Ermelo hoe moeilijk het is om als jongere woonruimte te vinden. Hij pleitte er dan ook voor om ook aan nieuwe, andere woonvormen te denken. Tiny Houses of bestaande panden met kleine aanpassingen geschikt maken als woning.

‘Ook containerwoningen zijn heel gewild; alleen is het moeilijk om een plek te vinden waar ze kunnen staan aangezien de gemeente weinig bouwgrond heeft in Ermelo’ vertelde Wethouder Laurens Klappe.

Vanuit de zaal werd kwam het idee naar voren om van lege winkelpanden woonruimte te maken.

Het was een geslaagde avond en bedanken De Groene Draad voor hun uitnodiging.

Elly Stabij, aspirant bestuurslid van Woonwijs

Back To Top