Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Huurdersraad Woonwijs luidt noodklok: te weinig mensen die zich inzetten voor belangen van Harderwijkse huurders

HARDERWIJK Huurdersraad Woonwijs, die opkomt voor de belangen van huurders van UWOON, zit zo krap in de bestuursleden, dat de verplichte jaarvergadering dit jaar nauwelijks kon worden georganiseerd. In plaats van in een zaal, werd vergaderd via een online verbinding

Honderdvijftien belangstellenden hadden zich aangemeld voor een inloglink voor de vergadering. Via de chat konden zij vragen stellen. ,,Geen slechte opkomst’’, merkt interim-voorzitter Hannah Scholten op. ,,Helaas zijn er weinig mensen die zich actief in willen of kunnen zetten voor de huurdersbelangen. Terwijl onze hulp of advies toch vaak wordt ingeroepen.’’

Menig bestuurslid van Woonwijs vertrok de afgelopen paar jaar. Opvolgers die vorig jaar nog werden gekozen, hielden het na enkele maanden alweer voor gezien. Interim-voorzitter Hannah Scholten: ,,Nadat de nieuwe voorzitter afgelopen voorjaar vertrok, volg ik haar tijdelijk op. Ikzelf ben 77 en heb een slechte gezondheid. Veel organisaties hebben met dit probleem te maken. Bestuursleden worden oud en/of ziek, haken af vanwege een druk leven, of hebben zich verkeken op de activiteiten van het bestuur.’’ De roep om nieuwe bestuursleden is groot. ,,Ook al is het voor kleine taken.’’

Uwoon houdt zeker rekening met onze adviezen

Woonwijs adviseert UWOON gevraagd en ongevraagd. Over de huurverhoging, renovatie en groot onderhoud, servicekosten, verduurzaming, toewijzingbeleid, uitbreiding woonwagenstandplaatsen. Scholten:,,Wij zijn doorgaans in een heel vroeg stadium bij plannen betrokken. Uwoon houdt zeker rekening met onze adviezen. We worden ondersteund door de Nederlandse Woonbond en volgen cursussen.’’

ACHTERBAN

De Huurdersraad heeft geregeld contact met bewonersorganisaties. ,,Er zijn er nog maar enkele. De Krommekamp, de woonwagenbewoners, ouderencomplexen Zeven Akkers en Eglantier. In Drielanden en Wittenhagen-zuid was een tijdelijke bewonersclub in verband met vrachtwagenoverlast en renovatie.’’ ,,Onze hulp wordt geregeld gevraagd door huurders. Over grotere, maar ook kleinere kwesties. Een nieuwe voordeur met veel glas, wat een huurder niet wil. Ook kwamen we in actie toen een huurster uit Stadsdennen ons inschakelde omdat zij twijfelde aan de uitslag van een renovatie-enquête van UWOON. Wij zijn al die enquêtes doorgelopen en konden melden dat het eerlijk was geteld. Waarop ze zei: ‘Dat kunnen jullie nou wel zeggen…’’’

Woonwijs wil meer samenwerken met Ermelo en Elburg. ,,Over bijvoorbeeld de huurverhoging, komen we met een gezamenlijk advies. Mede daardoor heeft de laagste inkomensgroep dit jaar geen huurverhoging gehad. Woonwijs zou graag meer samenwerken met de Huurdersraden Ermelo en Elburg. ,,We hebben vaker een onderwerp die alle huurders in de drie gemeenten betreft. Als we meer samenwerken, kunnen de taken beter verdeeld worden. Het gaat tenslotte om UWOON-huurders.’’

Mieneke Braakman

Back To Top