Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Duurzaamheidslening

20 mei 2019

Met de Duurzaamheidslening financiert u energiebesparende maatregelen in en aan uw (gehuurde) woning.

Ook kunt u deelnemen aan collectieve opwek van duurzame energie.
• zo woont u comfortabeler
• Draagt u bij aan een beter milieu
• Bespaart u op uw energiekosten

Download het aanvraagformulier

Hoe werkt het?

Voor wie is de lening?
o U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
o De duurzaamheidslening is van toepassing op bestaande bouw of collectieve opwek van duurzame energie.
o Deze regeling is van toepassing op in de gemeente Ermelo gelegen woning bestemd voor permanente bewoning voor een eigenaar of huurder, die tevens bewoner is.
o Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de       financieringsaanvraag meegenomen.
o Inkomensgrens: n.v.t.

Condities van de lening
o De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
o Tot een bedrag van € 7.500,00 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500,00 is de looptijd 15 jaar.
o De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00.
o Het rentetarief voor de lening is afhankelijk van de looptijd. Deze staat vast gedurende de looptijd van de lening.
o De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten vanuit een bouwdepot.
o De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
o De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,00.
o De lening kan hoogstens eenmaal per jaar worden toegewezen.
o Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Welke energiebesparende en energie opwekkende maatregelen komen in aanmerking?
o o.a. isolatie van dak, vloer en spouwmuur;
o isolatieglas;
o zonnepanelen;
o energie-efficiënte verwarmingsinstallatie;
o infraroodverwarming;
o douchewater met warmteterugwinningssysteem;
o groen dak;
o participatie in collectieve opwek van duurzame energie.
Een volledige beschrijving met maatregelen voor verduurzamen vindt u in de Regeling Lijst van duurzaamheidsmaatregelen Ermelo

Wat kost het?
Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente: de heer H. van Pijkeren (0341) 56 71 82.

Contactgegevens
Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo | E-mail: gemeente@ermelo.nl
Postbus 500, 3850 AM Ermelo | Telefoon: (0341) 56 73 21
Gemeente nodig? Maak een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak.

Back To Top