Ga naar hoofdinhoud
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Tweede bijeenkomst Wijk van de Toekomst nog drukker bezocht

Op 11 juli  2018 waren er meer dan honderd genodigde wijkbewoners uit Ermelo West aanwezig in de sportkantine van voetbalvereniging EFC.

Deze bijeenkomst was een vervolg op startbijeenkomst van de eerste informatieavond op 22 mei over de Wijk van Toekomst. Ook deze tweede bijeenkomst stond vooral in het teken van informatie-uitwisseling en het beantwoorden van veel vragen.

Wethouder Duurzaamheid, Leo van der Velden, opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Hij melde dat de gasloze voorbeeldwoning aan de Kievitstraat bijna klaar is zodat iedereen deze na de zomer kan bezoeken. Daarna volgde een algemene inleiding en terugkoppeling van de eerste bijeenkomst door Siebe Visser, programma manager Duurzaamheid. Vervolgens werden er verschillende presentaties gegeven over o.a.:

  • planning renovatie huurwoningen (naar label A) van UWOON
  • de verschillende mogelijke individuele en collectieve alternatieven voor aardgas waaronder infrarood, biogas en warmte koude opslag
  • de kosten en de mogelijke financieringsmogelijkheden
  • interview met Alliander over de consequenties als de woningen van het gas af gaan

De presentaties kun je hieronder nog eens doorlezen.

Werkgroepen

Samen met de wijkbewoners willen we bekijken hoe we de woningen comfortabel en betaalbaar geschikt kunnen maken om stapsgewijs over te gaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken. Dit willen we doen in 3 werkgroepen. Een werkgroep gaat zich buigen over de technische mogelijkheden. De tweede werkgroep gaat verder praten over de financiële kant en een derde werkgroep pakt de andere zaken op die spelen in Wijk West. Al deze werkgroepen worden begeleid en zowel de mensen met een koop- als huurwoning worden van harte uitgenodigd om met ons mee te denken. Heb je interesse? Geef je dan op via duurzamer@ermelo.nl

 

Back To Top