Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Extra huurverhoging voor gepensioneerden?

oktober 2016
Van de bestuurstafel:

Ik heb begrepen dat gepensioneerden de extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen niet meer hoeven te betalen, klopt dat?

Deze vraag en de beantwoording was onlangs te lezen in het Plus Magazine.

Uw vraag kan ik zowel met een “Ja” als met een “Nee” beantwoorden. Op dit moment geldt nog voor iedereen dat de huur van de woning vanaf 1 juli 2016 maximaal met 2,1% tot 4,6% omhoog mag. De stijging van de huurprijs hangt af van het inkomen in 2014 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Dit houdt in het kort het volgende in: Huishoudens met een inkomen tot €34.678 betalen de minimale extra huurverhoging van 2,1 procent op 1 juli 2016. Huishoudens met een inkomen tussen de €34.678 en €44.360 betalen daarboven 0,5 procent en huishoudens met een inkomen van €44.360 of meer betalen daarboven nog eens 2,5 procent extra huurverhoging.

In 2017 verandert deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Vanaf dat moment komt er een jaarlijkse inkomenstoets die inhoudt dat slechts huishoudens met een (huishoud)inkomen van meer dan €39.000 een extra huurverhoging kunnen krijgen van maximaal de inflatie plus 4 procent. Gezinnen van vier personen of meer zullen worden vrijgesteld van deze extra huurverhogingen.

Belangrijk voor u is dat ook huishoudens waarvan een (of meer) leden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt deze extra huurverhoging niet hoeven te betalen; dit geldt dus vanaf 2017 en ongeacht de hoogte van het inkomen.

Wij, huurdersorganisaties, hebben de Woonbond om een reactie gevraagd.

Simone Bovenhorst, consulent van de Woonbond:

“De informatie in het artikel klopt inderdaad. Mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (gepensioneerden) en grote 4-of-meerpersoonshuishoudens zijn uitgesloten van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit zijn twee nieuwe doelgroepen die voor de uitzondering toegevoegd zijn. Gehandicapten en mantelzorgers waren voorgaande jaren ook al een uitzonderingsgroep voor de inkomensafhankelijke huurverhoging”.

Back To Top