Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Wij behartigen uw belangen als huurder van UWOON.
We hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de vestigingsmanager van UWOON. Aan bod komen dan o.a. beleids- en financiële zaken, actualiteiten, vragen van huurders of klachten van huurders.
Wij maken gebruik van het adviesrecht. Wij beantwoorden de adviesaanvragen van de corporatie. Dit kan gaan over de jaarlijkse huurverhoging, huurbeleid, begroting, verkoopbeleid , huurderskeuze enz. Dit doen wij samen met de huurdersraad van Ermelo De Groene Draad.
Ook hebben wij jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen van UWOON.
Verder zitten wij als volwaardig gesprekspartner aan tafel met gemeente en corporaties om prestatieafspraken te maken.
Wij bezoeken regelmatig de bijeenkomsten van de Woonbond om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wetten e.d. De Woonbond is de landelijke belangenbehartiger van alle aangesloten huurdersraden. Dus ook uw belangen worden via het collectief van Woonwijs door de Woonbond behartigd.
De Woonbond verzorgt ook voor ons de noodzakelijke cursussen en trainingen.

Back To Top