Ga naar hoofdinhoud
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Zo bespreekt u hulp die u nodig heeft

24 februari 2019

Heeft u hulp aangevraagd bij uw gemeente om zelfstandig te kunnen wonen? Of heeft u deze hulp aangevraagd voor uw naaste? Dan nodigt de gemeente u eerst uit voor een keukentafelgesprek. Met dit stappenplan bereidt u zich goed voor op dit gesprek.

Nieuwsbrief Februari 2019 ledenvereniging Espria en haar zorgonderdelen Icare, Evean en Zorggroep Meander.

Via de gemeente kunt u een vergoeding krijgen voor hulp om zelfstandig te blijven wonen. Of ondersteuning bij uw werk als mantelzorger. Deze hulp wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een Wmo-consulent van de gemeente beoordeelt eerst tijdens een zogenoemd keukentafelgesprek welke hulp u nodig heeft en vergoed krijgt. Het is belangrijk dat u ook zelf goed bedenkt wat u wilt en niet wilt. En dat u dit tijdens het gesprek duidelijk maakt. Dit stappenplan helpt u daarbij.

3 stappen om het keukentafelgesprek voor te bereiden

Keukentafelgesprek gemeente

1. Vóór het gesprek

• Bedenk waar u het keukentafelgesprek wilt voeren. Soms moet dit bij de gemeente, maar vaak kan dit ook bij u thuis, in uw vertrouwde omgeving. Vraag dit na als u de afspraak maakt.
• Bedenk vooraf goed wat u of degene voor wie u zorgt nodig heeft. Wat kunt u zelf en wat niet (meer)? Wilt u dat er af en toe bezoek komt? Denkt u aan een scootmobiel? Of huishoudelijke hulp? Bespreek dit soort zaken met iemand die u goed kent. Misschien zijn er zaken waar u niet aan denkt. Maak een lijstje met uw ideeën en wensen.
• Vraagt u hulp voor uzelf aan? Neem dan als het kan uw mantelzorger of iemand anders uit uw omgeving mee naar het gesprek. Die kan ervoor zorgen dat u niets vergeet te bespreken en kan belangrijke zaken voor u opschrijven.
• Bent u mantelzorger en wilt u het gesprek liever niet samen voeren met degene voor wie u zorgt? Vraag dan een persoonlijk gesprek aan.
U kunt ook de ledenconsulent vragen om advies. Dit kan telefonisch of tijdens een huisbezoek. Voor leden is dit gratis. De ledenconsulent kan u helpen om het gesprek met de gemeente goed voor te bereiden.

2. Tijdens het gesprek

• Wees eerlijk over wat u wel en niet kunt. En over wat u wel en niet kunt vragen aan familie of vrienden. Maak de situatie niet mooier dan hij is.
• Vraag wat de gemeente voor u kan doen.
• U hoeft zich niet opgejaagd te voelen, werk rustig uw vragenlijstje af. U heeft alle tijd.
• Is het gesprek voorbij, maar heeft u nog niet alles besproken? Vraag dan om een tweede afspraak.
U kunt het gesprek opnemen, zodat u het later rustig nog eens kunt terugluisteren. Vraag vooraf wel toestemming aan de mensen die bij het gesprek zijn.

3. Na het gesprek

• Na afloop van het gesprek krijgt u een schriftelijk verslag. Neem dit goed door. Staan alle gemaakte afspraken erin? Begrijpt u alles?
• Klopt er iets niet in het verslag? Bel dan met uw contactpersoon. Zet pas uw handtekening als alles in orde is.
• Welke afspraken zijn er over een nagesprek? Let op dat de gemeente zich hieraan houdt.
• Bent u niet tevreden over hoe het gesprek is gegaan? Vraag binnen zes weken bij de gemeente een nieuw gesprek aan, eventueel met iemand anders.
• Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente? Als lid kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent, zij weet welke instanties u verder kunnen helpen. Bel met 088 – 383 20 00.

De ledenvereniging werkt nauw samen met Espria en haar zorgonderdelen Icare, Evean en Zorggroep Meander

 

Back To Top