Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Online advies bij burenoverlast

7 mei 2019
Ervaart u regelmatig overlast van uw buren, maar weet u niet wat u daar aan kunt doen?

Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakten een website met adviezen.

Burenlawaai is één van de vormen van overlast die bewoners tot wanhoop kan drijven.

De nieuwe website http://overlastadvies.nl is een initiatief van hoogleraar openbare-orderecht Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ontwikkelde de website met onderzoeker IT-recht Laurent Jensma.

Online advies op maat
De website http://overlastadvies.nl is anoniem te raadplegen. U hoeft geen persoonsgegevens achter te laten. Nadat u een aantal vragen hebt beantwoord over de overlastsituatie, kunt u een PDF downloaden met een concreet juridisch advies. In die adviezen zijn meer dan 600 variaties mogelijk. Vols in het Dagblad van het Noorden: “Er is dus een verschil in het advies dat je krijgt wanneer je een agressieve junk als buurman hebt of wanneer je sinds kort last hebt van te harde muziek’.

Telefonisch advies
Bij de Rijksuniversiteit Groningen kun je niet terecht voor een telefoongesprek over de aanpak van overlast. Wie telefonisch hulp wil kan bijvoorbeeld bellen met de Nationale Hulplijn Woonoverlast   (0900-0305, ma-vrij van 14 tot 17 uur, 90 cent per minuut). Die telefonische hulp- en adviesdienst voor mensen die woonoverlast ervaren is een initiatief van Fica Djohani. Haar bureau Coloured Consultancy leidt al meer dan twintig jaar vrijwilligers op tot buurtbemiddelaars.

Woonbondleden
Bent u lid van de Woonbond? Ook de Huurderslijn, de ledenservice van de Woonbond krijgt regelmatig vragen over de aanpak van woonoverlast. Dit is één van de vele onderwerpen waar Woonbondleden over bellen.

Back To Top