Skip to content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@huurdersraadwoonwijs.nl

Gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie

Nieuwsbericht Rijksoverheid 7 juni 2019

Het gemiddelde aan huurverhogingen per woningcorporatie mag vanaf volgend jaar niet hoger zijn dan de inflatie.

Corporaties kunnen voor extra investeringsruimte lokaal wel afspraken maken om deze gemiddelde huursomstijging te verhogen met maximaal 1%.

Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd. Het is het eerste wetsvoorstel waarmee delen van het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond in december 2018 sloten, in wet- en regelgeving worden verwerkt.

De maximale huursomstijging wordt berekend per kalenderjaar. Het is daarom van belang dat de wet wordt gewijzigd vóór 1 januari 2020. Dit legt tijdsdruk op het traject voor de wetswijziging. Daarom worden de overige afspraken uit het Sociaal Huurakkoord die de minister overneemt, in een apart wetsvoorstel uitgewerkt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Back To Top